ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ООП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологічну підтримку батьків дітей з ООП. Важливим аспектом є розробка та впровадження комплексних програм підтримки, спрямованих на зміцнення психологічного благополуччя батьків і забезпечення успішної адаптації та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що підтримка має бути адаптована під конкретні потреби кожної сім'ї з урахуванням їх культурних та соціальних особливостей. Батьки з різних культур та соціальних верств можуть мати різні уявлення про стигматизацію інвалідності та способи її подолання. The publication examines psychological support for parents of children with OOP. An important aspect is the development and implementation of complex support programs aimed at strengthening the psychological well-being of parents and ensuring a successful adaptation and development of children with special educational needs. It is noted that the support should be adapted to the specific needs of each family, taking into account their cultural and social characteristics. Parents from different cultures and social backgrounds may have different ideas about disability stigma and how to overcome it.
Опис
Ключові слова
психологічна підтримка, діти з особливими освітніми потребами, студентські роботи, psychological support, children with special educational needs, student works
Цитування
Українцева Я. Психологічна підтримка батьків дітей з ООП / Я. Українцева // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 85.