Українсько-болгарське культурне піднесення в ХІХ ст. у контексті «слов’янського відродження»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Автором досліджено специфіку творчого обміну між болгарськими й українськими літераторами, громадськими й науковими діячами в ХІХ ст. для спільного пошуку оптимальних шляхів національного відродження, творчого вираження ідей національної свободи. The author investigated the specifics of the creative exchange between Bulgarian and Ukrainian writers, public and scientific figures in the 19th century. to jointly search for optimal ways national revival, creative expression of the ideas of national freedom.
Опис
Ключові слова
українсько-болгарські культурні зв’язки, слов’янське відродження ХІХ століття, Ukrainian-Bulgarian cultural ties, Slavic revival of the 19th century
Цитування
Нестеренко Н. П. Українсько-болгарське культурне піднесення в ХІХ ст. у контексті «слов’янського відродження» / Н. П. Нестеренко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С.271–277.