ВИВЧЕННЯ АРАБСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ «СИНДБАД-МОРЕПЛАВЕЦЬ. ПЕРША ПОДОРОЖ» У 5 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вивчення арабської народної казки «Синдбад-мореплавець» у п’ятому класі загальноосвітньої середньої школи України. Рекомендувано вчителям винести ознайомлення з цією казкою на позакласний захід або на самостійне опрацювання. Для наочності можливо розробити презентацію в програмі Power Point. The publication analyzes the study of the Arabic folk tale "Sinbad the Sailor" in the fifth grade of a general secondary school in Ukraine. It is recommended that teachers bring familiarization with this fairy tale to an extracurricular event or for independent study. For clarity, it is possible develop a presentation in the Power Point program.
Опис
Ключові слова
казки, вивчення зарубіжної літератури, дитяча література, fairy tales, study of foreign literature, children's literature
Цитування
Тютюнник К. Ю. Вивчення арабської народної казки «Синдбад-мореплавець. Перша подорож» у 5 класі / К. Ю. Тютюнник // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 131–132.