УВІЧЛИВІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародні наукові інтернет-конференції
Анотація
Увічливість визначено як національно-специфічну комунікативну категорію, змістом якої є система ритуалізованих стратегій комунікативної вербальної та невербальної поведінки, спрямованих на гармонійне, безконфліктне спілкування та дотримання соціально прийнятих норм спілкування. Politeness is defined as a national-specific communicative category, the content of which is a system of ritualized strategies of communicative verbal and nonverbal behaviour, aimed at harmonious, conflict-free communication and compliance with socially accepted norms of communication.
Опис
Ключові слова
мовна ввічливість, вербальна/невербальна поведінка, норми спілкування, мовленнєвий етикет, дискурс, linguistic politeness, verbal/nonverbal behaviour, norms of communication, speech etiquette, discourse
Цитування
Яценко М. О. Увічливість як комунікативна категорія / М. О. Яценко, Г. О. Гарна // Світ наукових досліджень [Електронне видання]. – 2023. – Вип. 20. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full- article/4634/