КЛАН ЙО ХЕН МІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено клан Йо Хен Мін. Клан Йо Хен Мін має пряме походження та є унікальним. Люди з таким прізвищем завжди будуть ріднею або далекими родичами, оскільки він своєрідний у Кореї. Кожен в клані пов’язаний один з одним, тому є мала кількість людей з таким прізвищем. Зазначено, що представники цього клану, попри свій давній родовід, демонструють свій вплив та значимість і сьогодні, популяризують (на прикладі співаків), пам’ятають свої предків та своє походження. The publication examines the Yeo Heung Min clan. Yeo Heung Min's clan has a direct lineage and is unique. People with such surnames will always be native or distant relatives, as it is unique in Korea. Everyone in the clan is related to each other, so there is a small number of people with this surname. It is noted that representatives of this clan, despite their ancient lineage, demonstrate their influence and significance even today, popularize (using the example of singers), remember their ancestors and their origin.
Опис
Ключові слова
клан Йо Хен Мін, історія Кореї, студентські роботи, Yo Hyun Min clan, history of Korea, student works
Цитування
Хрякова С. С. Клан Йо Хен Мін / С. С. Хрякова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 193–194.