ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Досліджуються особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації молодших школярів засобами ігрової діяльності. Исследуются особенности подготовки будущих социальных педагогов к социализации младших школьников средствами игровой деятельности.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціалізація, молодші школярі, ігрова діяльність, магістерські роботи, социальная педагогика, социализация, младшие школьники, игровая деятельность, магистерские работы, social pedagogy, socialization, junior schoolchildren, gaming, master's work
Цитування
Чернікова О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації молодших школярів засобами ігрової діяльності / О. О. Чернікова // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 137.