Хронотопологія російського формалізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються ключові філософсько-естетичні проблеми формалізму, і,зокрема, думки щодо ролі часу в художній творчості основних представників формальної школи в літературознавстві (мистецтві) – В. Б. Шкловського і Ю. Н. Тинянова на матеріалі їх теоретичних і художніх творів. В статье рассматриваются ключевые философско-эстетические проблемы формализма, и, в частности, взгляды на роль времени в художественном творчестве основных представителей формальной школы в литературоведении (искусстве) – В. Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова – на материале их теоретических и художественных произведений. The article considers key philosophical and aesthetical formalist problems and particularly the views of the role of the time in the artwork by main literary (artistic) formal school representatives – V. B. Shklovskiy and J. N. Tynianov basing on the material of their theoretical works and works of art.
Опис
Ключові слова
темпоральність, статика, динаміка, очуднення, синхронізм, стиль, конструктивный принцип, статика, динамика, остранение, синхронизм, стиль, конструктивный принцип, temporality, statics, dynamics, defamiliarization, synchronism, style, constructional principle
Цитування
Роговський О. М. Хронотопологія російського формалізму / О. М. Роговський // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Філософія. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 40 (1). – С. 84–93.