УЧИТЕЛЬ, ВЧЕНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ – ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПРОКОПЕНКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну спадщину ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди І. Ф. Прокопенка. Ідеї великого вченого, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка успішно розвиваються у процесі підготовки майбутніх учителів, набувають нового змісту в наші дні і впроваджуються в заклади шкільної та вищої педагогічної освіти. Своїм особистим життям він переконливо доводив, що мрії про професії здійснюються, а успіх приходить до того, хто наполегливо працює та самовдосконалюєтся. The article deals with the pedagogical heritage of the rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University I. F. Prokopenko. The ideas of the great scientist Doctor of Pedagogical Sciences, prof, academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Ivan Prokopenko successfully develop in the process of training future teachers, acquire new content nowadays and are implemented in the institutions of school and higher pedagogical education. By his personal life he convincingly proved that dreams about the profession come true, and success comes to those who works hard and improves himself.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., педагогічна спадщина, історія вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, I. F. Prokopenko, pedagogical heritage, history of higher education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Бондар В. І. Учитель, вчений і громадський діяч – Іван Федорович Прокопенко / В. І. Бондар // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 59–60.