Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці

dc.contributor.authorМазарук, М.
dc.date.accessioned2021-07-06T10:55:13Z
dc.date.available2021-07-06T10:55:13Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статті розглянуто лінгвокультурний концепт. Лінгвоконцептологія синтезує в собі ідеї філософського аналізу пізнавального світу, когнітивного моделювання дійсності, культурологічного опису етнічної та соціально-групової специфіки світорозуміння, семантичного структурування реальності. Основу категоріального апарату цієї галузі складає поняття концепту, який є стрижневим терміном понятійного апарату культурологічної лінгвістики. В статье рассмотрен лингвокультурний концепт. Лингвоконцептология синтезирует в себе идеи философского анализа познавательного мира, когнитивного моделирования действительности, культурологического описания этнической и социально-групповой специфики миропонимания, семантического структурирования реальности. Основу категориального аппарата этой отрасли составляет понятие концепта, который является стержневым термином понятийного аппарата культурологической лингвистики. The article deals with the linguocultural concept. Linguoconceptology synthesizes the ideas of philosophical analysis of cognitive world, cognitive modeling of reality, culturological description of ethnic and socio-group specificity of the worldview, semantic structuring of reality. The basis of the categorical apparatus of this branch is the concept of concept, which is the core term of the conceptual apparatus of cultural linguistics.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМазарук М. Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці / М. Мазарук // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 48–49.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5547
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокультурний концептuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасна лінгвістикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокультурологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвокультурный концептuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременная лингвистикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвокультурологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguocultural conceptuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern linguisticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural linguisticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleЛінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиціuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛингвокультурный аспект в современной лингвистикеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLinguocultural aspect in modern linguisticsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мазарук М. Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці.pdf
Розмір:
433.5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: