КУЛЬТУРНО–ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ ІГРАШКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
За час свого існування людство створило велике різноманіття іграшок. Для кожної історичної епохи характерні свої іграшки. Це пов’язано з розвитком матеріальної, духовної культури суспільства і проявляється в їх тематиці, формах і матеріалах, із яких вони виготовлені. На базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було створено та 7. 06. 2016 року урочисто відкрито унікальний музей – Музей Іграшки, єдиний на Слобожанщині. За время своего существования человечество создало большое разнообразие игрушек. Для каждой исторической эпохи характерны свои игрушки. Это связано с развитием материальной, духовной культуры общества и проявляется в их тематике, формах и материалах, из которых они изготовлены. На базе Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды был создан и 7. 06. 2016 года торжественно открыт уникальный музей - Музей Игрушки, единственный на Слобожанщине. Humanity has created a great variety of toys during its existence. Different toys are characteristic from their each of historical epochs. Toys are associated with the development of the material, mental culture of society and are manifested in their subject, forms and materials, from which they are made. On the basis of the Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, a unique museum was created in 07.06.2016 - the Museum of Toys, the only one on Slobidskaya allotment.
Опис
Ключові слова
іграшки, українські народні іграшки, музей іграшки, культурно-просвітницька діяльність, лялькові вистави, игрушки, украинские народные игрушки, музей игрушки, культурно-просветительская деятельность, кукольные представления, toys, Ukrainian folk toys, museum of toys, cultural and educational activities, puppet shows
Цитування
Перетяга Л. Є. Культурно-просвітницька діяльність музею іграшки / Л. Є. Перетяга // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : [б. в.], 2017. – С. 209–211.