Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику на основі даних анатомії та фізіології людини, біомеханіки фізичних вправ, біохімії спорту розглянуто реакції організму на рухову активність та сутність гіпокінезії. Висвітлено роль нервової системи та вегетативних систем організму в регулюванні процесів обміну речовин та енергії, а також адаптації організму до фізичних навантажень різної інтенсивності. Приведено фізіологічну класифікацію фізичних вправ та фізіологічну характеристику 10-ти видів спортивної діяльності. Розглянуто роль чинників навколишнього середовища на рухову активність, викладено шляхи оптимізації м’язової діяльності. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, вчителів фізичної культури й усіх, хто цікавиться даною проблематикою. The textbook is based on the data of human anatomy and physiology, biomechanics of physical exercises, biochemistry of sports and describes the body's reactions to physical activity and the essence of hypokinesia. The role of the nervous system and autonomic systems of the body in the regulation of metabolic processes and energy, as well as the adaptation of the body to physical activity of varying intensity is highlighted. The physiological classification of physical exercises and physiological characteristics of 10 types of sports activities are given. The role of environmental factors on motor activity is considered, ways to optimize muscle activity are outlined. The manual is intended for applicants for higher education, physical education teachers and anyone interested in this issue.
Опис
Ключові слова
фізичні навантаження, фізичні здібності, physical activity, physical abilities
Цитування
Комісова Т. Є. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту : навч. посіб. / Т. Є. Комісова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2022. – 146 с. : схеми.