Ступінь розроблення проблеми кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ; видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Темою статті є ступінь розробки проблеми кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. У результаті виконаної роботи отримано певні науково-теоретичні результати, які мають значення не лише для науки, а й для діяльності правозастосовних органів і вдосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України. У процесі дослідження здійснено аналіз ступінь розробки проблеми кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Проаналізовано особливості проблематики кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Тема статьи - степень разработки проблемы уголовной ответственности за подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. В результате проделанной работы получены определенные научно-теоретические результаты, имеющие значение не только для науки, но и для деятельности правоприменительных органов и совершенствования соответствующих положений действующего уголовного законодательства Украины. В процессе исследования осуществлен анализ степени разработки проблемы уголовной ответственности за подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Проанализированы особенности проблематики уголовной ответственности за коррупционные преступления. The topic of the article is the degree of elaboration of the problem of criminal liability for bribery of an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational and legal form. As a result of this work, certain scientific and theoretical results were obtained, which are important not only for science but also for the activities of law enforcement agencies, as well as to improve the relevant provisions of current criminal law of Ukraine. In the course of the research the degree of elaboration of the problem of criminal liability for bribery of an official of a legal entity of private law, regardless of the organizational and legal form, was analyzed. Peculiarities of criminal liability for corruption crimes are analyzed.
Опис
Ключові слова
службова особа, підкуп, організаційно-правова форма, відповідальність, злочин, корупція, должностное лицо, подкуп, организационно-правовая форма, ответственность, преступление, коррупция, public servants, bribe, legal form, responsibility, crime, corruption
Цитування
Троценко О. В. Ступінь розроблення проблеми кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми / О. В. Троценко // Південноукраїнський часопис / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Гельветика, 2020. – Вип. 3. – С. 101–105.