РОЗВИТОК В УКРАЇНІ КОЛОДЯЗНОГО ПРОМИСЛУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ПФ «Колегіум»
Анотація
В статті розкривається тема розвитку в Україні колодязного промислу у другій половині ХIХ – першій третині XX століття, заторкнуті актуальні проблеми історичного та географічного краєзнавства, зокрема традиційні і новітні технології краєзнавчої роботи в навчальних закладах, історії та перспективи краєзнавчого музейництва, туризму тощо, а також регіональні дослідження з вітчизняної і всесвітньої історії. В статье раскрывается тема развития в Украине колодезного промысла во второй половине ХIХ - первой трети XX века, затронуты актуальные проблемы исторического и географического краеведения, в частности традиционные и новейшие технологии краеведческой работы в учебных заведениях, истории и перспективы краеведческого музееведения, туризма и т.д., а также региональные исследования по отечественной и всемирной истории.
Опис
Ключові слова
колодязний промисел, Україна другої половини ХІХ століття, краєзнавство, вітчизняна історія, колодезный промысел, Украина второй половины XIX века, краеведение, отечественная история, well fishery, Ukraine of the second half of the XIX century, local history, national history
Цитування
Маслов М. П. Розвиток в Україні колодязного промислу у другій половині ХIХ – першій третині XX століття / М. П. Маслов // Краєзнавство і учитель – 2016 : тези доп. міжнар. наук. конф., Україна, м. Харків, 26 лют. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2016. – С. 27–29.