Економіст у нову епоху або як зорієнтуватися у професії?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що вища економічна освіта має свою специфіку, а підготовка економістів є однією із найважливіших передумов забезпечення розвитку економіки. Таким чином, аналіз сутності професійної економічної діяльності в сучасному і майбутньому суспільстві допомагає сформулювати основні риси економіста, який відноситься до своєї професії не тільки як до джерела добробуту, а й як до покликання. В статье рассмотрено, что высшее образование имеет свою специфику, а подготовка экономистов является одной из важнейших предпосылок обеспечения развития экономики. Таким образом, анализ сущности профессиональной экономической деятельности в современном и будущем обществе помогает сформулировать основные черты экономиста, который относится к своей профессии не только как к источнику благополучия, но и как к призванию. The article considers that higher economic education has its own specifics, and the training of economists is one of the most important prerequisites for economic development. Thus, the analysis of the essence of professional economic activity in modern and future society helps to formulate the main features of the economist, who treats his profession not only as a source of well-being, but also as a vocation.
Опис
Ключові слова
професія економіст, цифрова економіка, професійна підготовка, студентські роботи, профессия экономист, цифровая экономика, профессиональная подготовка, студенческие работы, profession economist, digital economy, student work
Цитування
Зайцева П. О. Економіст у нову епоху або як зорієнтуватися у професії? / П. О. Зайцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 166–172.