Риси поетики магічного реалізму роману С. Рушді «Опівнічні діти»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються жанрові особливості поетики магічного реалізму в романі С. Рушді “Опівнічні діти”, де у фокусі аналізу – специфіка міфологічної основи роману в аспекті поетики магічного реалізму. The article considers the genre features of poetics of magic realism and mythological background of S. Rushdie’s novel poetics in the framework of overall literary process of the ХХth century.
Опис
Ключові слова
Рушді Салман, магічний реалізм, міф, міфологізм, поетика, постмодернізм, художній твір, екстенсивне читання, методика навчання іноземних мов, Rushdie Salman, magic realism, myth, mythologism, poetics, postmodernism, literaty text
Цитування
Ковальова В. Риси поетики магічного реалізму роману С. Рушді «Опівнічні діти» / В. Ковальова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 143–146.