ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В даній роботі розглянуто питання правового виховання школярів у сфері сучасного розвитку екологічного права України. Акцентовано увагу на динамічності розвитку суспільних відносин у сфері екологічного права та його взаємодії зі школярами. Рассмотрены проблемы правового воспитания школьников в сфере современного развития Экологического права Украины. Исследована структура предмета отрасли Экологического права Украины, акцентировано внимание на динамичности развития общественных отношений в сфере развития Экологического права и его взаимодействия со школьниками. The problems of legal education of schoolchildren in contemporary law ecological of Ukraine. The structure of the object field ecological law of Ukraine considered, the dynamics of social relations in the field of ecological law and its interaction with students.
Опис
Ключові слова
галузь екологічного права, екологія, школярі, екологічні відносини, захист навколишнього середовища, законодавство, отрасль экологического права, экология, школьники, экологические отношения, защита окружающий среды, законодательство, industry environmental law, environment, schoolchildren, environmental relations, defense environment legislation
Цитування
Савченко Г. І. Екологічна культура школярів / Г. І. Савченко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 221–223.