ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЇ КОНФУЦІАНСТВА НА КУЛЬТУРУ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто давні конфуціанські традиції, що мали значний вплив на сучасну корейську культуру. У Південній Кореї частина населення донині святкує день народження Конфуція, а та кількість храмів та шкіл, збудованих в його честь говорять про те, що для корейців він залишається великою постаттю. Не зважаючи на те, що порівняно невелика частина корейського народу підтримує ідеологію Конфуція та суворо дотримується запроваджених нею правил, більшість суто корейських традицій та правил етикету все ж містять в собі основні її риси. The publication examines the ancient Confucian traditions that have had a significant impact on modern Korean culture. In South Korea, a part of the population still celebrates Confucius' birthday, and the number of temples and schools built in his honour show that he remains a great figure for Koreans. Despite the fact that a relatively small proportion of the Korean people support Confucius' ideology and strictly follow the rules it introduced, most Korean traditions and etiquette still contain its main features.
Опис
Ключові слова
конфуціанство, філософія Конфуція, корейська культура, Confucianism, Confucius philosophy, Korean culture
Цитування
Таболіна К. В. Вплив ідеології конфуціанства на культуру Південної Кореї / К. В. Таболіна // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 206–208.