ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриті питання організації та проведення практики, її програма, вимоги до оформлення звітної документації, що проілюстровано у додатках до методичних рекомендацій. The guidelines cover the issues of organising and conducting the internship, its programme, and the requirements for reporting documentation, which are illustrated in the appendices to the guidelines.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, підготовка фахівців, методичні рекомендації, pedagogical practice, training of specialists, methodological recommendations
Цитування
Лавренко С. О. Педагогічна практика : метод. рек. для здобувачів 4 року навчання першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 013 Початкова освіта (заоч. форма навчання) / С. О. Лавренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 43 с. : табл. + дод.