Визначення швидкості, як одного з найважливіших чинників у змагальній вправі жим лежачи кваліфікованих пауерліфтерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Мета даної роботи полягає в визначенні впливу швидкості підйому штанги в змагальній вправі жим лежачи кваліфікованих пауерліфтерів на абсолютний результат. У даному дослідженні брали участь студенти ХДАФК та спортсмени команди Харківської області з пауерліфтингу. Результати даного дослідження показали, що швидкість в класичному жимі лежачі напряму впливає на абсолютний результат в жимі. Певною мірою в залежності від результату спортсмена, техніки і біомеханічних параметрів, результати різняться, але у всіх спортсменів, які приймали участь в експерименті, з підвищенням швидкості підвищувалася і потужність підйому, що напряму свідчить про те, що швидкість підйому впливає на абсолютний результат. І спортсменам слід звернути увагу на збільшення швидкості в жимі лежачі з урахуванням індивідуальних параметрів, технічних особливостей виконання жиму і з урахуванням біомеханічної стійкості, бо впливаючи на показник в швидкості жиму ми можемо позитивно вплинути на результат. Цель данной работы заключается в определении влияния скорости подъема штанги в соревновательном упражнении жим лежа квалифицированных пауэрлифтеров на абсолютный результат. В данном исследовании принимали участие студенты ХГАФК и спортсмены команды Харьковской области по пауэрлифтингу. Результаты данного исследования показали, что скорость в классическом жиме лежа напрямую влияет на абсолютный результат в жиме. В определенной степени в зависимости от результата спортсмена, техники и биомеханических параметров, результаты отличаются, но у всех спортсменов, которые принимали участие в эксперименте, с повышением скорости повышалась и мощность подъема. Это напрямую свидетельствует о том, что скорость подъема влияет на абсолютный результат. И спортсменам следует обратить внимание на увеличение скорости в жиме лежа с учетом индивидуальных параметров, технических особенностей выполнения жима и с учетом биомеханической устойчивости, так влияя на показатель в скорости жима мы можем положительно повлиять на результат. The purpose of this work is to determine the influence of the speed of lifting the barbell in a competitive exercise bench press of qualified powerlifters on the absolute result. Students of KSAPC and athletes of the Kharkiv region powerlifting team took part in this study. The results of this study showed that speed in the classic bench press directly affects the overall result in the bench press. To a certain extent, depending on the result of the athlete, technique and biomechanical parameters, the results differ, but for all athletes who took part in the experiment, lifting power increased with increasing speed. This directly indicates that the rate of ascent affects the absolute result. And athletes should pay attention to the increase in speed in the bench press, taking into account individual parameters, technical features of the bench press and taking into account biomechanical stability, so by influencing the indicator in the bench press speed, we can have a positive effect on the result.
Опис
Ключові слова
швидкість, потужність, абсолютний результат, теоретичний розрахунок, пауерліфтинг, скорость, мощность, абсолютный результат, теоретический расчет, пауэрлифтинг, speed, power, absolute result, theoretical calculation, powerlifting
Цитування
Гайдар В. А. Визначення швидкості, як одного з найважливіших чинників у змагальній вправі жим лежачи кваліфікованих пауерліфтерів / В. А. Гайдар, Л. Д. Вострокнутов // Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / редкол.: О. Ю. Ажиппо (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХДАФК, 2017. – Вип. 4. – С. 61–62.