Знахідки рослин Червоної книги України в м. Харкові та Харківський області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друк Арт
Анотація
В статті перелічено знахідки видів Червоної книги України в м. Харкові і Харківській області, їх координати, кількість, дата та авторство. Більшість знахідок були зроблені у 2016–2018 роках під час польової практики з ботаніки студентів 2 курсу природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди та екскурсій «вихідного дня» зі студентами різних курсів. В статье перечислены находки видов Красной книги Украины в г. Харькове и Харьковской области, их координаты, количество, дата и авторство. Большинство находок было сделано в 2016–2018 годах во время полевой практики по ботанике студентов 2 курса естественного факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды и экскурсий «выходного дня» со студентами разных курсов. The article lists the findings of Red Data Book of Ukraine species in Kharkiv and Kharkiv region, their coordinates, number, date and authorship. Most of the finds were made in 2016-2018 during the field practice on botany of the 2nd year students of the Faculty of Natural Science of Kharkiv State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda G. S. Skovoroda and "weekend excursions" with students from different courses.
Опис
Ключові слова
охорона біорізноманіття, Бернська конвенція, Червона книга України, охрана биоразнообразия, Бернская конвенція, Красная книга Украины, biodiversity protection, Berne Convention, Red Book of Ukraine
Цитування
Бенгус Ю. В. Знахідки рослин Червоної книги України в м. Харкові та Харківський області / Ю. В. Бенгус, А. І. Садрицька // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6) / Ukrainian nature conservation group ; наук. ред. А. А. Куземко. – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2019. – Т. 1. – С. 45–46.