ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК ФОРМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах представлено аналіз поняття обдарованості школярів. Розкрито та схарактеризовано сутність та види обдарованості. Визначено проблеми реалізації соціальних та інтелектуальних можливостей обдарованих школярів у сучасній системі освіти. Звертається увага на способи розкриття здібностей обдарованих школярів у позашкільній діяльності за допомогою сучасних технологій, зокрема інтернет-конференцій. The article presents an analysis of the concept of gifted pupils. The essence and types of giftedness are described and characterized. The problems of realization of social and intellectual abilities of gifted pupils in the modern educational system are determined. The ways of revealing gifted pupils' abilities in extracurricular activities using modern technologies, at Internet conference in particular, are emphasized.
Опис
Ключові слова
обдарованість, обдаровані школярі, інтернет-конференція, розвиток, здібності, giftedness, gifted schoolchildren, Internet conference, development, abilities
Цитування
Кін О. Інтернет-конференції як форма роботи з обдарованими учнями / О. Кін, А. Стратій // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 443–445.