Відображення стереотипу військового в англомовних цитатах відомих особистостей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У роботі виявлено компоненти структури професійного стереотипу військового, зафіксовані в англомовних цитатах відомих особистостей, більшість із яких отримають позитивну оцінку: позитивні моральні та вольові якості, професіоналізм, бойові навички, лідерські якості командирів тощо. Визначено, що домінантним компонентом стереотипу військового є професійна роль, яка зумовлює інші стереотипізовані ознаки. The paper identifies components of the professional military service member stereotype structure, reflected in famous people’s English-language quotations, most of which are positively evaluated: positive moral and volitional qualities, professionalism, combat skills, leadership qualities of commanders, etc. It also reveals that the dominant component of the military service member stereotype is a professional role, which determines other stereotyped features.
Опис
Ключові слова
професійний стереотип військового, структура професійного стереотипу, професійна роль, стереотипізована ознака, оцінювальна ознака, англомовні цитати, professional military service member stereotype, professional stereotype structure, professional role, stereotyped feature, evaluative feature, English-language quotations
Цитування
Подуфалова Т. В. Відображення стереотипу військового в англомовних цитатах відомих особистостей / Т. В. Подуфалова // На перетині культур: сучасні тенденції в міжнародній комунікації : тези доп. Міжнар. наук.-практ. дистант. конф., Харків, 28 квіт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 106–111.