АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу адміністративного законодавства України охарактеризовано процес становлення та розвитку сучасної системи органів цивільного захисту, в тому числі й органів пожежної безпеки. Проведений аналіз організації та діяльності аналогічних органів країн Європейського Союзу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх негативних наслідків. Пропонується врахувати позитивний досвід їх труктурної побудови та адміністративно-правового регулювання діяльності в законодавстві України. The article describes the process of formation and development of the modern system of civil protection bodies, including fire safety authorities, on the basis of the analysis of the administrative legislation of Ukraine. An analysis of the organization and activities of similar bodies of the European Union countries for the prevention of emergencies and the elimination of their negative consequences has been carried out. It is suggested to take into account the positive experience of their structural construction and administrative and legal regulation of activity in the legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правове регулювання, пожежна безпека, державна служба з надзвичайних ситуацій, цивільний захист, євроінтеграція, dministrative-legal regulationa, fire safety, state service on emergencies, civil protection, еuropean integration
Цитування
Сердюк С. С. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні в умовах євроінтеграції / С. С. Сердюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2019. – Вип. 30. – С. 118–125.