ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підготовку майбутніх учителів до реалізації змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти. Зазначено, що цей процес має відбуватися за технологією, що включає такі три етапи: мотиваційно-спонукальний, змістово-діяльнісний, контрольно-коригувальний. За отриманими результатами експерименту, реалізація зазначеної технології дійсно сприяє підвищенню готовності майбутніх учителів до здійснення змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти. The publication examines the preparation of future teachers for the implementation of blended learning in general secondary education. It is noted that this process should be carried out according to the technology, which includes the following three stages: motivational and incentive, content and activity, control and correction. According to the results of the experiment, the implementation of this technology really helps to increase the readiness of future teachers to implement blended learning in general secondary education.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, заклади загальної середньої освіти, освітній процес, інформатизація освіти, цифровізація освіти, blended learning, general secondary education institutions, educational process, informatisation of education, digitalisation of education
Цитування
Щебликіна Т. А. Підготовка майбутніх учителів до реалізації змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти / Т. А. Щебликіна, С. С. Махновський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 304–306.