Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріали викладачів і здобувачів вищої освіти, які подано до участі у VIII науково-практичній конференції 21 квітня 2023 р. Матеріали рекомендовано до друку: редакційно-видавничою радою (протокол № 5 від 17.05.2023 р.) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The collection contains materials of teachers and applicants for higher education, which were submitted for participation in the VIII Scientific and Practical Conference on 21 April 2023. The materials are recommended for publication by the Editorial and Publishing Council (Minutes No. 5 of 17.05.2023) of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, освітній процес, інновації, виховання дітей дошнільного віку, наукові дослідження, preschool education, educational process, innovations, education of preschool children, scientific research
Цитування
Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – 97 с.