THE IMPACT OF USING GAMES AT ENGLISH LESSONS ON STUDENTS’ MOTIVATION AND INTEREST IN VOCABULARY LEARNING

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The use of interactive games to language training has significantly increased the students’ intrinsic motivation. Additionally, students who play games show higher levels of enthusiasm and interest throughout language lessons. Students that are exposed to games demonstrate gains in their language ability, suggesting that games can promote language learning. Interactive and immersive game elements boost engagement and make learning enjoyable and efficient for everyone. By introducing games into their teaching strategies, educators can create dynamic learning environments that promote intrinsic motivation and support more efficient language learning experiences. While this approach doesn't replace traditional training, it provides a valuable supplement that can substantially enhance language learning results. Використання інтерактивних ігор під час вивчення мови значно підвищило внутрішню мотивацію учнів. Крім того, учні, які грають в ігри, демонструють вищий рівень ентузіазму та зацікавленості під час уроків мови. Учні, які беруть участь в іграх, демонструють покращення своїх мовних здібностей, що свідчить про те, що ігри можуть сприяти вивченню мови. Інтерактивні та захоплюючі ігрові елементи підвищують зацікавленість і роблять навчання приємним та ефективним для всіх. Впроваджуючи ігри у свої стратегії викладання, викладачі можуть створити динамічне навчальне середовище, яке сприяє внутрішній мотивації та підтримує більш ефективне вивчення мови. Хоча такий підхід не замінює традиційне навчання, він є цінним доповненням, яке може суттєво покращити результати вивчення мови.
Опис
Ключові слова
English language, interactive games, language learning, motivation, student works, англійська мова, інтерактивні ігри, вивчення мови, мотивація, студентські роботи
Цитування
Федіна А. О. The impact of using games at English lessons on students’ motivation and interest in vocabulary learning / А. О. Федіна // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 44–45.