ЖАНРОВА ПРИРОДА РЕТРО-ДЕТЕКТИВІВ БОГДАНАКОЛОМІЙЧУКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено типологічні ознаки ретро-детективів Богдана Коломійчука як жанрового різновиду детективної прози, а також специфіка функціонування творів такого типу в українському літературному процесі початку ХХІ століття. In the qualifying work, the typological features of Bohdan Kolomiіchuk's retro-detectives as a genre type of detective prose, as well as the specifics of the functioning of works of this type in the Ukrainian literary process of the beginning of the 21st century, were investigated.
Опис
Ключові слова
Коломійчук Б. В., ретро-детективи, українська література початку ХХІ століття, Kolomiichuk B., retro detectives, Ukrainian literature of the 21st century
Цитування
Арсенюк О. О. Жанрова природа ретро-детективів Богдана Коломійчука : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.01 Філологія (Українська мова та література) / О. О. Арсенюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції