Лінгводидактична роль рідної мови на заняттях з іноземної (позитивний транфер)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
У публікації розглянуто лінгводидактичну роль рідної мови на заняттях з польської мови. Рідна мова сприяє оптимізації процесу навчання, підсиленню мотивації, зменшення мовної і культурної дистанції та збільшення автономії здобувача освіти у процесі навчання. Використання української мови на заняттях із польської повинно бути свідомим, контрольованим і грунтуватись на засадах антології та протиставлення. Лише за таких умов вдасться уникнути появи міжмовної інтерференції та мовних помилок. The publication deals with the linguodidactic role of the mother tongue in Polish language classes. The mother tongue helps to optimise the learning process, increase motivation, reduce linguistic and cultural distance and increase the autonomy of the student in the learning process. The use of the Ukrainian language in Polish classes should be conscious, controlled and based on the principles of anthology and contrast. Only under these conditions will it be possible to avoid interlingual interference and language errors.
Опис
Ключові слова
близькоспорідненість, компетентність, рідна мова, інтерференція, трансфер, контрастивний метод, kinship, competence, mother tongue, interference, transfer, contrastive method
Цитування
Піддубна В. Лінгводидактична роль рідної мови на заняттях з іноземної (позитивний транфер) / В. Піддубна // Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 16–17 лют. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 121–125.