ЧИСЛОВА СИМВОЛІКА «БОЖЕСТВЕННОЇ КОМЕДІЇ» ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто числову символіку «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі. Основним у числовій символіці «Божественної комедії» є число три, що відсилає до ідеї християнської Трійці. Навколо цього сакрального числа й вибудовується твір. Кожна з частин поеми складається з 33 пісень. У християнському світосприйнятті це число асоціюється з віком Ісуса Христа. Зазначено, що «Божественна комедія» Данте Аліг'єрі – це твір, у якому числова символіка глибоко пов’язана з усією структурою і додає поемі йому глибини змісту. Числа 3, 7, 9, 10, 33, 100 використовуються поетом для передачі різних аспектів його світогляду та тематики твору. The article examines the numerical symbolism of Dante Alighieri's "Divine Comedy". The main number in the numerical symbolism of the "Divine Comedy" is the number three, which refers to the idea of the Christian Trinity. The work is built around this sacred number. Each part of the poem consists of 33 songs. In the Christian worldview, this number is associated with the age of Jesus Christ. It is noted that Dante Alighieri's "Divine Comedy" is a work in which numerical symbolism is deeply connected with the entire structure and adds depth of meaning to the poem. Numbers 3, 7, 9, 10, 33, 100 are used by the poet to convey various aspects of his worldview and the theme of the work.
Опис
Ключові слова
італійська література, Данте А., числова символіка, студентські роботи, Italian literature, Dante A., numerical symbolism, student works
Цитування
Степнова В. І. Числова символіка «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі / В. І. Степнова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 74–76.