ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою написання наукової статті є дослідження питань розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за військові кримінальні правопорушення. Наукова стаття містить дослідження розвитку кримінального законодавства у військовій сфері у період за часів існування Української РСР і до теперішнього часу. Автор акцентує увагу на необхідності належного дослідження генези кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення, адже врахування історичного досвіду може стати корисним при реформуванні окремих норм сучасного військово-кримінального законодавства. Наголошено на існуванні проблемних питань у сфері правильної кваліфікації військових кримінальних правопорушень, чіткості визначення окремих елементів складів військових кримінальних правопорушень, що породжують можливості для довільного трактування окремих правових норм, формування суперечливої судової практики, які, як наслідок, можуть призводити до порушення прав військовослужбовців. The purpose of writing a scientific article is to study the development of legislation on criminal liability for military criminal offenses. The author emphasizes the need for proper study of the genesis of criminal responsibility for military criminal offenses, because taking into account both positive and negative historical experience can be useful in reforming certain rules of modern military criminal law. The scientific article contains a study of the development of criminal legislation in the military sphere in the period during the existence of the Ukrainian SSR and to the present time. To date, there are disappointing trends in crime associated with various encroachments on the established order of military service, which negatively affects the national security of Ukraine, its ability to adequately respond to any hostility by other states. Offenses against the order of military service have a certain share in the scale of all crime in Ukraine. Unfortunately, war crime is slowly increasing and if measures are not taken that can significantly stabilize the situation, it will pose a serious threat to Ukraine's national security.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, військові злочини, військові кримінальні правопорушення, права віськовослужбовців, держава, національна безпека, criminal responsibility, war crimes, war criminal offenses, rights of servicemen, state, national security
Цитування
Журавльов М. С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові злочини: історико-правовий аспект / М. С. Журавльов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 47–52.