Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику аналізуються шляхи і закономірності еволюційних перебудов покривів, скелету та систем внутрішніх органів представників типу Chordata на різних етапах філогенезу. Розглядаються проблеми формування адаптацій до умов існування хордових тварин. В пособии анализируются пути и закономерности эволюционных преобразований покровов, скелета и систем внутренних органов представителей типа Chordata на разных этапах филогенеза. Рассматриваются проблемы формирования адаптации к условиям существования хордовых животных.
Опис
Ключові слова
тип Chordata, філогенез, еволюційні перебудови, адаптпції, филогенез, эволюционные перестройки, адаптпции, Chordata type, phylogenesis, evolutionary adjustment, adaptations
Цитування
Харченко Л. П. Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних : навч. посіб. / Л. П. Харченко, М. Ф. Ковтун, І. О. Ликова ; Нац. Акад. наук України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – Харків, 2019. – 87 с.