ТЕМА КОХАННЯ Й ЖІНОЧОЇ ДОЛІ В ПОЕЗІЯХ ГАЛИНИ КРУК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано тему кохання й жіночої долі в поезіях Галини Крук. Галина Григорівна Крук (1974 р. н.) — досить відома українська поетеса зі Львова. Вона є членом Асоціації українських письменників, Українського ПЕН-клубу. Галина Крук має філологічну освіту, вона літературознавиця-медієвістка, перекладачка, доцентка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка, що багато в чому визначило притаманне їй почуття слова й особливості поетичного світу мисткині. Зауважено, що тема кохання посідає важливе місце в поетичній творчості Галини Крук і породжує роздуми поетеси про жіночу долю, життя та вічність. The publication analyzes the theme of love and women's fate in the poetry of Halyna Kruk. Halyna Hryhorivna Kruk (born in 1974) is a well-known Ukrainian poet from Lviv. She is a member of the Association of Ukrainian Writers, the Ukrainian PEN Club. Halyna Kruk has a philological education, she is a literary scholar-medievalist, a translator, an assistant professor of the Department of Ukrainian Literature named after Academician Mykhailo Wozniak of the Ivan Franko National University of Lviv, which in many ways determined her inherent sense of words and the features of the poet's poetic world. It is noted that the theme of love occupies an important place in the poetic work of Galina Kruk and gives rise to the poet's thoughts about women's fate, life and eternity.
Опис
Ключові слова
Г. Г. Крук, кохання, жіноча доля, українська поезія, H. Kruk, love, women's fate, Ukrainian poetry
Цитування
Козлова А. Тема кохання й жіночої долі в поезіях Галини Крук / А. Козлова // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 329–333.