МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЄННЯ УСКЛАДНЕНИХ РАН М’ЯКИХ ТКАНИН У ЩУРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто морфологічне дослідження зразків шкіри ускладнених ран. При екстраполяції отриманих результатів на процеси загоєння ран у людей потрібно врахувати, що тваринні моделі не можуть повною мірою віддзеркалити процеси репарації ушкоджень з ряду анатомо-фізіологічних відмінностей. Наприклад, шкіра щурів має високу еластичність і демонструє високий ступінь «стягування» ран при загоєнні. Також особливості функціонування імунної системи і синтезу колагену дозволяють прискорити закриття ран у щурів. The publication deals with the morphological study of skin samples of complicated wounds. When extrapolating the results obtained to the processes of wound healing in humans, it should be taken into account that animal models cannot fully reflect the processes of damage repair due to a number of anatomical and physiological differences. For example, the skin of rats is highly elastic and demonstrates a high degree of wound "tightening" during healing. Also, the peculiarities of the immune system and collagen synthesis system and collagen synthesis can accelerate wound closure in rats.
Опис
Ключові слова
морфологічне дослідження, загоєння шкіряних ран, щури, morphological study, skin wound healing, rats
Цитування
Літвінова О. Б. Морфофункціональні особливості загоєння ускладнених ран м’яких тканин у щурів / О. Б. Літвінова, Н. М. Бабенко, С. Б. Павлов // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 27–29.