The Use of Blended Learning Model in Foreign Language Teaching

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
The present paper deals with the use of the blended learning model in foreign language teaching. У представленій роботі йдеться про використання моделі змішаного навчання у навчанні іноземних мов. В представленной работе рассмотрен вопрос использования модели смешанного обучения в обучении иностранным языкам.
Опис
Ключові слова
blended learning model, foreign language teaching, the english language, distance learning, face-to-face learning, оnline learning, modern educational environment, змішана модель навчання, викладання іноземної мови, англійська мова, дистанційне навчання, особисте навчання, онлайн навчання, сучасне освітнє середовище, смешанная модель обучения, преподавание иностранного языка, английский язык, дистанционное обучение, личное обучение, онлайн обучение, современная образовательная среда
Цитування
Viediernikova Т. The Use of Blended Learning Model in Foreign Language Teaching / Т. Viediernikova // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2021. – С. 247–252.