ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorСкрипніков, В. І.
dc.date.accessioned2024-02-14T09:15:28Z
dc.date.available2024-02-14T09:15:28Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractНаукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «соціальна компетентність», «позашкільна діяльність», визначено особливості формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності, запропоновано форми розвитку соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності. У процесі проведення педагогічного експерименту доведено, що формуванню соціальної компетентності молодших школярів сприятиме розроблений та апробований комплекс заходів щодо розвитку соціальної компетентності молодших школярів у позаурочній діяльності. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the formation of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities. In the master's thesis, the essence of the concept of "social competence" and "extracurricular activity" was revealed, the peculiarities of the formation of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities were determined, and the forms of development of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities were proposed. In the process of conducting a pedagogical experiment, it was proven that the development of social competence of younger schoolchildren will be facilitated by the developed and tested set of measures for the development of social competence of younger schoolchildren in extracurricular activities.
dc.identifier.citationСкрипніков В. І. Формування соціальної компетентності молодших школярів у позашкільній діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. І. Скрипніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 57 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13931
dc.language.isouk
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectсоціальна компетентність
dc.subjectпозашкільна діяльність
dc.subjectформи розвитку
dc.subjectвиховні заходи
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjecteducational process
dc.subjectsocial competence
dc.subjectextracurricular activities
dc.subjectforms of development
dc.subjecteducational measures
dc.titleФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
dc.title.alternativeFORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF YOUNGER PUPILS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
dc.typeOther
Файли
Колекції