ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості використання технологій дистанційного у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців; схарактеризовано інструменти дистанційного навчання, уживані у підготовці вокалістів; розглянуто засоби вокальної підготовки в умовах дистанційного навчання. The article examines the peculiarities of using distance learning technologies in the process of vocal training for foreign students. The tools of distance learning used in vocal training are characterized and the means of vocal training in the context of distance learning are discussed.
Опис
Ключові слова
здобувачі іноземці, вокальна підготовка, дистанційна освіта, MOODLE, ZOOM, foreign applicants, vocal training, distance education
Цитування
Васильєва О. Використання технологій дистанційного навчання у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців / О. Васильєва, Лінь Ваньі // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 348–352.