Фемінізм та гендерні студії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У тезах розглядається два основні напрямки гендерних досліджень у сфері мови та комунікації: відображення статі в мові і мовленнєва та комунікативна поведінка чоловіків і жінок. Автори зазначають, що гендерні дослідження дозволяють побачити серйозні відмінності у мовній поведінці чоловіків та жінок. Ці відмінності зумовлені психолого-емоційними та соціальними причинами. The thesis represents two main areas of gender research in the field of language and communication: the reflection of gender in language and the speech and communicative behavior of men and women. The authors note that gender studies allow us to see serious differences in the language behavior of men and women. These differences are due to psychological, emotional and social reasons.
Опис
Ключові слова
фемінізм, гендерні дослідження, гендер, комунікація, feminism, gender studies, gender, communication
Цитування
Корабель М. Г. Фемінізм та гендерні студії / М. Г. Корабель, О. А. Коваленко // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23 лют. 2023 р. – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2023. – С. 130–132.