ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання сенсорної інтерактивної дошки в початковій школі Польщі. Інтерактивні дошки – це один з інструментів, який школи хочуть мати. Дані продавців цих пристроїв показують, що в Польщі на теперішній час майже усі школи ними забезпечені. Зазначено, що потенціал інтерактивної дошки важко переоцінити. Її використання сприяє розвитку мультисенсорної освіти, що є необхідною умовою для навчання сучасної дитини. Але як і в Україні, так і в Польщі існує проблема підготовленості вчителів до застосування сенсорної інтерактивної дошки. The publication examines the use of a sensory interactive whiteboard in an elementary school in Poland. Interactive whiteboards are one tool that schools want to have. Data from the sellers of these devices show that in Poland at present, almost all schools are equipped with them. It is noted that the potential of the interactive whiteboard is difficult to overestimate. Its use contributes to the development of multisensory education, which is a necessary condition for the education of a modern child. But both in Ukraine and in Poland, there is a problem of teachers' readiness to use touch-sensitive interactive whiteboards.
Опис
Ключові слова
мультисенсорна освіта, сенсорна інтерактивна дошка, початкова школа, освітній процес, аспірантські роботи, multi-sensory education, sensory interactive whiteboard, primary school, educational process, postgraduate works
Цитування
Овчар Н. В. Особливості використання сенсорної інтерактивної дошки в початковій школі Польщі / Н. В. Овчар // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 238–240.