ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто змішане навчання з перспективним напрямком в освіті, який поєднує переваги аудиторного та дистанційного навчання. Використання змішаного навчання в освіті може забезпечити більш активну діяльність здобувачів освіти в навчальному процесі. Також змішане навчання дозволяє підвищити якість освіти порівняно з виключно дистанційним навчанням. В статье рассмотрено смешанное обучение по перспективным направлениям в образовании, которое сочетает преимущества аудиторного и дистанционного обучения. Использование смешанного обучения в образовании может обеспечить более активную деятельность соискателей образования в учебном процессе. Также смешанное обучение позволяет повысить качество образования по сравнению с исключительно дистанционным обучением. The article considers blended learning with a promising direction in education, which combines the advantages of classroom and distance learning. . The use of blended learning in education can provide more active activities of students in the learning process. Also, blended learning can improve the quality of education compared to only distance learning.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, дистанційне навчання, освіта, студентські роботи, смешанное обучение, дистанционное обучение, образование, студенческие работы, blended learning, distance learning, education, student work
Цитування
Галяс А. Г. Змішане навчання як запорука успішної освіти / А. Г. Галяс, О. С. Рой // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 20–21.