Організація роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто роботу з батьками дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Тільки спільні та терплячі зусилля всіх учасників освітнього процесу, засновані на принципах довіри та взаємодопомоги можуть дати позитивні результати. Правильно збудована робота з психолого-педагогічного супроводу є неодмінним завданням та одним з основних аспектів формування інклюзії. Ця розгалужена система, що включає освітні, психологічні, медичні, соціальні та багато інших практик. The article deals with the work with parents of children with disabilities health opportunities. Only joint and patient efforts of all participants the educational process, based on the principles of trust and mutual assistance can give positive results. Properly structured work on psychological and pedagogical support is an indispensable task and one of the main aspects of of inclusion. This branched system, which includes educational, psychological, medical, social and many other practices.
Опис
Ключові слова
особливі освітні потреби, робота з батьками, інклюзивна освіта, special educational needs, work with parents, inclusive education
Цитування
Москальова Л. Організація роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами / Л. Москальова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 24.