Формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором обгрунтовано необхідність переходу до соціально-відповідальних відносин, становлення ідеї соціальної відповідальності бізнесу в Україні. The author substantiates the necessity of transition to socially responsible relations, formation of the idea of social responsibility of business in Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальна відповідальність, принцип соціальної відповідальності бізнесу, магістерські роботи, social responsibility, the principle of social responsibility of business, master's work
Цитування
Склярова Ю. Ю. Формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Ю. Ю. Склярова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 66–67.