Використання ентомофагів у виноградарстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таірова
Анотація
У статті розглянуто проблему захисту винограду від шкідників та запропоновано вирішення її за допомогою використання ентомофагів. В статье рассмотрена проблема защиты винограда от вредителей и предложено решение ее с помощью использования энтомофагов. The article considers the problem of protection of grapes from pests and proposes its solution through the use of entomophages.
Опис
Ключові слова
виноград, павутинний кліщ, ентомофаги, оріус, золотоочка звичайна, макролофус, виноград, паутинный клещ, энтомофаги, ориус, златоглазка обыкновенная, макролофус, grapes, spider mite, entomophagous, orius, Chrysoperla carnea, macrolofus.
Цитування
Молчанова О. Д. Використання ентомофагів у виноградарстві / О. Д. Молчанова, В. П. Баркар, О. Б. Трібунцов // Виноградарство і виноробство / Національна академія аграрних наук України, національний Інститут виногрпадарства і виноробства. – Одеса, – 2020, – Вип. 57. – С. 64–67.