Теоретичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до формування трудової компетентності дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені теоретичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до формування трудової компетентності дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі. Определены теоретические основы профессиональной подготовки будущего социального педагога по формированию трудовой компетентности детей старшего дошкольного возраста в дошкольном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні соціальні педагоги, трудова компетентність, діти, старший дошкільний вік, дошкільні навчальні заклади, студентські роботи, профессиональная подготовка, будущие социальные педагоги, трудовая компетентность, дети, старший дошкольный возраст, дошкольные учебные заведения, студенческие работы, vocational training, social teacher, labor competence, children, senior preschool age, pre-school educational institution, student's work
Цитування
Чумак Я. В. Теоретичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до формування трудової компетентності дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі / Я. В. Чумак // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 50–51.