ЗИМОВИЙ АСПЕКТ УГРУПОВАНЬ ПТАХІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ (ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У долині р. Сіверський Донець, взимку зареєстровано 38 видів птахів, які належать до 29 родів, 15 родин та 7 рядів. Еудомінантним видом у прирічковому біотопі виявився вид Passer montanus, його частка в угрупованні становить 15,6 %. Серед домінантів установлено - Bombycilla garrulus (9,3 %), Parus major (6 %), Carduelis carduelis (5,3 %), Pica pica (5 %). Субдомінантами були – Dendrocopos major (2 %), Passer domesticus (2 %), Fringilla coelebs (2 %), Mergus merganser (2 %), Chloris chloris (2 %), Emberiza citrinella (2 %), Cyanistes caeruleus (2,3 %), Pyrrhula pyrrhula (2,3 %), Corvus cornix (2,7 %), Aegithalos caudatus (2,7 %), Spatula querquedula (3 %), Chroicocephalus ridibundus (3,7 %), Anas platyrhynchos (4 %), Streptopelia decaocto (4,3 %), Acanthis cannabina (4,7 %). До категорії рецеденти – Buteo buteo (1 %), Circus aeruginosus (1 %), Poecile palustris (1 %), Fringilla montifringilla (1,3 %), Anas crecca (1,3 %); Cygnus olor (1,3 %), а до субрецеденти – Dendrocopos syriacus (0,3 %), Certhia familiaris (0,3 %), Buteo lagopus (0,7 %), Circus cyaneus (0,7 %), Picus canus (0,7 %), Phasianus colchicus (0,7), Corvus corax (0,7 %), Garrulus glandarius (0,7 %), Poecile montanus (0,7 %), Sitta europaea (0,7 %), Сoccothraustes coccothraustes (0,7 %), Spinus spinus (0,7 %). In the Siverskyi Donets River valley, 38 species of birds belonging to 29 genera, 15 families and 7 orders were recorded in winter. The eudominant species in the riverside habitat was Passer montanus, with a 15.6 % share in the community. Among the dominant species were Bombycilla garrulus (9.3 %), Parus major (6 %), Carduelis carduelis (5.3 %), Pica pica (5 %). The subdominants were Dendrocopos major (2 %), Passer domesticus (2 %), Fringilla coelebs (2 %), Mergus merganser (2 %), Chloris chloris (2 %), Emberiza citrinella (2 %), Cyanistes caeruleus (2.3 %), Pyrrhula pyrrhula (2.3%), Corvus cornix (2.7%), Aegithalos caudatus (2.7%), Spatula querquedula (3%), Chroicocephalus ridibundus (3.7%), Anas platyrhynchos (4%), Streptopelia decaocto (4.3%), Acanthis cannabina (4.7%). The category of receding species includes Buteo buteo (1 %), Circus aeruginosus (1 %), Poecile palustris (1 %), Fringilla montifringilla (1.3 %), Anas crecca (1.3 %); Cygnus olor (1.3%), and sub-recorded species - Dendrocopos syriacus (0.3%), Certhia familiaris (0.3%), Buteo lagopus (0.7%), Circus cyaneus (0.7%), Picus canus (0.7%), Phasianus colchicus (0.7), Corvus corax (0.7), Garrulus glandarius (0.7), Poecile montanus (0.7), Sitta europaea (0.7), Coccothraustes coccothraustes (0.7), Spinus spinus (0.7).
Опис
Ключові слова
птахи, індекси альфа-різноманіття, долина р. Сіверський Донець, чисельність, угруповання, birds, alpha diversity indices, Siverskyi Donets river valley, number, communities
Цитування
Ярис О. О. Зимовий аспект угрупувань птахів долини річки Сіверський Донець (Чугуївський район) / О. О. Ярис // Харківський природничий форум : VII Міжнар, конф. молод. учених, Харків, 16–17 трав. 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін.]. – Харків, 2024. – С. 242–243.