ЩОДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПІВРОБІТНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Анотація
Розглянуто актуальні проблеми професійної культури судових експертів. Підкреслено, що для співробітників цих установ наявність високого рівня професійної культури є необхідною умовою якісного виконання професійних обов’язків. Рассмотрены актуальные проблемы профессиональной культуры судебных экспертов. Подчёркнуто, что для сотрудников этих учреждений наличие высокого уровня профессиональной культуры являются необходимым условием качественного исполнения ими профессиональных обязанностей. Issues of professional culture formation of employees of forensic science institutions of Ukraine are revealed. It is determined that based on the modern needs of forensic science institutions of Ukraine, professional orientation of their employees, relevance is the formation of all components of professional culture. It is concluded that for the employees of these institution staff the availability of a high level of professional culture is a necessary condition for quality performance of professional duties.
Опис
Ключові слова
культура, судово-експертні установи, судові експерти, судебно-экспертные учреждения, судебные эксперты, culture, forensic science institutions, forensic expert
Цитування
Полянський А. О. Щодо питання професійної культури співробітників судово-експертних установ України. / А. О. Полянський, С. Г. Гаспарян // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу, Харків, 15–16 квіт. 2021 р. – Харків : Право, 2021. – С. 70–72.