КОМПЛЕМЕНТ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник «Комплемент у китайській мові» складається з восьми навчальних тем, що містять теоретичний матеріал та тренувальну частину, яка представлена комплексом граматичних вправ, спрямованих на засвоєння, відпрацювання та закріплення теми. Посібник призначений для здобувачів освіти рівня бакалавр, а також для всіх, хто цікавиться практичною граматикою китайської мови та бажає підвищити свій рівень володіння мовою. Навчальний посібник може бути використаний для самостійного вивчення означеної теми. The study guide "Complement in Chinese" consists of eight educational topics containing theoretical material and a training part, which is represented by a set of grammatical exercises aimed at learning, practicing and consolidating the topic. The guide is intended for bachelor's level students, as well as for anyone interested in practical Chinese grammar and wishing to improve their language skills. The study guide can be used for independent study of the given topic.
Опис
Ключові слова
китайська мова, граматика китайської мови, комплемент, вивчення китайської мови, навчальний посібник, Chinese language, Chinese grammar, complement, learning Chinese, training manual
Цитування
Комплемент у китайській мові : навч. посіб. / Н. В. Руда, С. С. Науменко, У Яньлінь, Н. С. Самойленко, І. П. Хижа ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 67 с. : іл.