ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті представлено аналіз суті інтелектуальної мобільності як якості особистості старшокласника, запропоновано структуру досліджуваного поняття та охарактеризовано її компоненти, а також розглянуто засоби формування інтелектуальної мобільності старшокласників у процесі навчання. The article presents an analysis of the essence of intellectual mobility as a personality quality of high school students, proposes the structure of the concept and describes its components, as well as considers the means of forming intellectual mobility of high school students in the learning process.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна мобільність, компоненти інтелектуальної мобільності, формування, засіб, процес навчання, intellectual mobility, components of intellectual mobility, formation, means, learning process
Цитування
Попова О. В. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у процесі навчання / О. В. Попова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 216–219.