Вірмени в творчому доробку Я. Р. Дашкевича

dc.contributor.authorСопельняк, А. С.
dc.date.accessioned2021-05-14T07:15:55Z
dc.date.available2021-05-14T07:15:55Z
dc.date.issued2020-03-20
dc.description.abstractВ статті розглянуто праці Я. Р. Дашкевича, який став відомим дослідником історії Сходу. Сходознавчі концепції, гіпотези й погляди історика не були апріорними – вони завше ґрунтувалися на джерельному матеріалі та аналізі значної історіографії питання. Пильне ставлення Я. Р. Дашкевича до літератури предмета будь-якого наукового дослідження пояснюється не лише його багаторічним досвідом бібліографа, але й переконанням, що ця література визначає той рівень історичних знань про проблему, який був характерний у певний час її вивчення. В статье рассмотрены труды Я. Г. Дашкевича, который стал известным исследователем истории Востока. Востоковедческие концепции, гипотезы и взгляды историка ни были априорными – они всегда основывались на исходном материале и анализе историографии вопроса. Пристальное отношение Я. Г. Дашкевича к литературе предмета любого научного исследования объясняется не только его многолетним опытом библиографа, но и убеждением, что эта литература определяет тот уровень исторических знаний о проблеме, который был характерен в определенное время ее изучения. The article examines the writings of Y. G. Dashkevich, who became a renowned scholar of Oriental history. Dashkevich, who became a famous researcher of Oriental history. Orientalist concepts, hypotheses and views of the historian were not a priori - they were always based on the source material and analysis of the historiography of the issue. The close attention of J. G. Dashkevich to the literature of the East. Dashkevich's close attention to the literature of the subject of any scientific research is explained not only by his long experience as a bibliographer, but also by his belief that this literature determines the level of historical knowledge of the problem, which was characteristic at a certain time of its study.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСопельняк А. С. Вірмени в творчому доробку Я. Р. Дашкевича / А. С. Сопельняк // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 248–250.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5000
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectДашкевич Я. Р.uk_UA.UTF-8
dc.subjectвірмениuk_UA.UTF-8
dc.subjectвірмено-украінські відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторичні дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторіографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectДашкевич Я. Р.uk_UA.UTF-8
dc.subjectармянеuk_UA.UTF-8
dc.subjectармяно-украинские отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectисторические исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectисториографияuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectDashkevych Ya. R.uk_UA.UTF-8
dc.subjectarmeniansuk_UA.UTF-8
dc.subjectarmenian-ukrainian relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistorical researchuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistoriographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate workuk_UA.UTF-8
dc.titleВірмени в творчому доробку Я. Р. Дашкевичаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАрмяне в творчестве Я. Р. Дашкевичаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeArmenians in the creative work of Ya. R. Dashkevichuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сопельняк А.С. Вірмени в творчому доробку Я.Р. Дашкевича.pdf
Розмір:
594.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: