Археологічні дослідження Б. П. Зайцева

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У розвідці проаналізовано археологічні дослідження відомого харківського історика Б. П. Зайцева, зокрема скориговано оцінка його внеску у розвиток археології. The investigation analyzed the archaeological research of the famous Kharkov historian B.P. Zaitsev, in particular, the assessment of his contribution to the development of archeology was adjusted.
Опис
Ключові слова
археологія, Б. П. Зайцев, історик, аспірантські роботи, archaeology, B. P. Zaitsev, historian, postgraduate works
Цитування
Дмитрієва Т. В. Археологічні дослідження Б. П. Зайцева / Т. В. Дмитрієва // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 103–107.