Феномен китайської євгеніки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналізуючи китайську євгеніку можна сказати, що це дійсно феномен! Але для українського народу такі ставки надто високі. Чого ми можемо навчитися із того, що роблять китайці? Чи позитивно це вплине на збільшення українського населення? Анализируя китайскую евгенику можно сказать, что это действительно феномен! Но для украинского народа такие ставки слишком высоки. Чему мы можем научиться из того, что делают китайцы? Положительно ли это повлияет на увеличение украинского населения? Analyzing Chinese eugenics, we can say that this is really a phenomenon! But for the Ukrainian people, such stakes are too high. What can we learn from what the Chinese are doing? Will this positively affect the increase in the Ukrainian population?
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, китайська євгеніка, політика народонаселення, студентські роботи, анатомия, физиология, китайская евгеника, политика народонаселения, студенческие работы, anatomy, physiology, chinese eugenics, population policy, student work
Цитування
Собко Г. В. Феномен китайської євгеніки / Г. В. Собко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 469–472.